page_banner05

Företagskultur

Kärnföretagskultur

Företagets vision

hållbart företagande, varumärke Centennial business

Kvalitets- och servicepolicy

Kvalitet först Kundnöjdhet Kontinuerlig förbättring Excellence.

Kärnföretagskultur

avrättningen av militären, familjens värme, skolans lärande atmosfär och inlärningen och utövandet av den traditionella kinesiska kulturen av vördnadsplikt.

Yu Huang tre Filosofi

Tre filosofier:koncentrera sig på koncentration

Tre flitiga filosofi: flit, flit, sparsamhet och flit

Ttre förlitar sig på filosofi: seger beror på dygd och visdom beror på lärande

Företagskoncept

HSF-riktlinje: omfattande miljöskydd, livsvillkor och säkerhetsproduktion

Kärnvärderingar: lojalitetsinlärning, tacksamhet, innovation, hård kamp, ​​hårt arbete